* Hướng dẫn:
- Để đăng ký hồ sơ mới: Chọn đúng loại hồ sơ đăng ký cần đăng ký
- Để tra cứu thông tin hồ sơ: nhập Số biên nhận và nhấn Tra Cứu
- Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (028) 3823.4223 hoặc phòng Tư pháp
- Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật qua số (028) 3822.5561

Copyright © 2022, Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1